Home

Qendra Res Publica ofron shërbime këshillimi dhe përfaqësimi në proceset gjyqësore penale, civile dhe administrative. Në gjykatat e rrethit, ato të apelit, Gjykatën e Lartë, Gjykatën Kushtetuese si dhe në Gjykatën Europiane për të Drejtat e Njeriut. Pikërisht aftësia për të përfaqësuar në Gjykatën e Strasburgut përbën një veçanti, që qendron në thelbin e ndërtimit të stragjisë së mbrojtjes nga ana e Res Publica.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s