Home

Avokatët e Qendrës Res Publica, ofrojnë këshillime ligjore që ndihmojnë për kuptuar mundësitë që ka një çështje për t’u zgjidhur. Këshillimet kanë si qëllim fillestar dhe final  atë të mbrojes së lirive e të drejtave themelore të kategorive të pambrojtura si dhe interesat të tjerë të ligjshëm të tyre në fushat e veprimtarisë së saj.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s