Home

Res Publica ka organizuar me nismën e saj trajnimet e mëposhtme:

  • Trajnimi i gazetarëve dhe profesionistëve të medias për të njohur më mirë kufijtë e lirisë së shprehjes;
  • Trajnimi i vajzave dhe grave rome dhe atyre të zonave rurale për përfitimin e shërbimeve të asistencës;
  • Trajnimi i studentëve të vitit të dytë dhe të tretë të Fakultetit të Drejtësisë së Universitetit të Tiranës për aspektet procedurale dhe substanciale të neneve 2 dhe 3 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s