Home

Qendra “Res Publica” është një organizatë jofitimprurëse, e cila ka për qëllim të mundësojë akseksin në drejtësi, nëpërmjet dhënies së ndihmës juridike pa pagesë, në interesin publik, për grupe të ndryshme identitare, kategoritë në nevojë dhe individë, duke promovuar barazinë e të drejtave për të gjithë.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s