Home

Disa nga objektivat që synohet të arrihen nga Res Publica janë:

  • dhënia e ndihmës juridike pa pagesë për individët në nevojë, grupimet e profesionistëve, banorët e zonave të ekspozuara dhe/ose të dëmtuara nga veprimtari të rrezikshme, personat e diskriminuar padrejtësisht në punë (pranë administratës publike, subjekteve private), etj.;
  • dhënia e ndihmës juridike për zgjidhjen e çështjeve që i karakterizon kauza e përbashkët;
  • krijimi i precedentëve gjyqësorë për të dhënë një formulë efikase zgjidhjeje për raste të tjera të ngjashme;
  • lobimi për arritjen e marrëveshjeve, amendimin e ligjeve dhe për nisma ligjore në interes të grupeve identitare dhe të shtresave në nevojë;
  • organizimi i grupimeve të tjera të mundshme dhe përmirësimi i kapaciteteve në grupet ekzistuese.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s