Home

Res Publica jep ndihmës juridike pa pagesë për kategoritë e mëposhtme:

  • individët në nevojë;
  • sindikatat dhe grupimet e tjera të profesionistëve;
  • banorët e zonave të ekspozuara apo të dëmtuara nga veprimtari të rrezikshme;
  • personat e diskriminuar padrejtësisht në punë (administratë publike, subjekte privatë, etj.);

Res Publica jep ndihmë juridike për zgjidhjen e çështjeve me profil të përbashkët si shoqata e ish-ushtarakëve, shoqata e të verbërve, peshkatarëve, pensionistëve, invalidëve të punës, paraplegjikëve, të sëmurët me AIDS, dhe çdo grupim tjetër me kauzë të përbashkët;

Res Publica lobon për arritjen e marrëveshjeve, amendimin e ligjeve dhe për nisma të tjera ligjore në favor të grupeve identitare dhe të shtresave në nevojë;

Res Publica gjithashtu synon krijimin e precedentëve për dhënien e një formulë efikase zgjidhjeje për raste të ngjashme, si dhe ngritjen e grupeve dhe përmirësimin e kapaciteteve në grupet ekzistuese.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s