Home

Shqipëria ka patur gjithsej 11,729 të persekutuar

Pas kërkesës për informacion hartuar nga qendra Res Publica dhe Instituti Shqiptar i Shkencave, drejtuar  ministrisë së Financave në lidhje me dëmshpërblimin e ish të persekutuarve të regjimit komunist, u arrit në këto përfundime:

Diktatura më e egër në Europë, e pasuar nga demokracia më e ngadaltë e këtij kontinenti,  kanë dalë me një bilanc prej 11,729 dosjesh  që sjellin të vërtetuar persekutimin nga regjimi. Fatura për shoqërinë shqiptare për këtë kapitull të errët të historisë duket se është 5.85 miliardë lekë.  Përqindjet e realizimit të kësteve sipas viteve janë:

  • 63% për vitin 2009
  • 100% për vitin 2010
  • 100% për vitin 2011
  • 96% deri në tetor 2012

Sidoqoftë, vetëm 10,266 dosje kanë përfituar këstin e parë, kurse 1.841 dosje kanë përfituar dhe këstin e dytë. Dosjet që nuk  kanë përfituar ende këstin e parë janë 1565.

Kërkesa u dërgua tek institucioni i sipër përmendur gjatë kohës kur dy ish të përsekutuar kryen akte vetëflijuese që të tërhiqnin vëmendjen e qeverisë.

Theksojmë gjithashtu se vlera që përfiton secila nga dosjet sipas kësaj llogarie është afërsisht 520 000 lekë.

http://informimipublik.files.wordpress.com/2012/12/ministria-e-financave00812.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s