Home

Depozitohet kerkesa per pezullim ne Gjykaten Europiane per te Drejtat e Njeriut. Ne ditet qe vijojne kerkesa do pasurohet me raste konkrete ku do percillet urdheri per te liruar banesen dhe informacionet e tjera qe vertetojne se banoret e detyruar te lene banesat nuk ka asnje zgjidhje te mundshme strehimi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s